Anatomy Atlas - Animated

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 1 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

 • 1. Miroslava Vacková29.04.2015
  Aplikace Anatomy Atlas – Animated je výborným pomocníkem při hodinách přírodopisu nejen na střední škole, ale i na škole základní. Přestože je aplikace v anglickém jazyce, i žáci na základní škole se svou základní angličtinou se v ní dobře zorientují díky její srozumitelnosti, přesnosti, přehlednosti a barevnosti. Aplikace je perfektně rozdělena na jednotlivé kapitoly – nervový systém, imunitní systém, popis kostry, rozmnožovací soustava a další. Jednotlivé kapitoly obsahují i další detaily, které lze snadno spustit. Navigace do každé kapitoly je velice intuitivní a srozumitelná. Každá kapitola zároveň obsahuje i informace o fungování daných orgánů. Aplikaci lze využít nejen ve výuce, ale i jako procvičování na doma. Tato forma výuky je pro děti velmi zábavná a hravá. Vyučující může tuto anatomii využít jako zpestření hodiny a díky dobré animaci i jako skvělou ukázku detailů. Žáci se mohou výborným způsobem podívat do tajů lidského těla a jeho funkcí. Žáci si doma mohou vybrat kapitolu, která jim dělá ve škole potíže, která je zrovna probíraná či z které mají psát opakování a mohou si ji procvičit a doučit se detaily této látky. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
 • 2. Dana Tvrzniková11.05.2015
  Aplikace vhodná pro výuku přírodopisu v osmém ročníku jednak jako motivační při zahájení bloku anatomie a fyziologie člověka, jednak podrobně ve všech úrovních při studiu jednotlivých soustav. Žáci ovládají aplikace bez problémů, snadno se orientují v nabídce. Navigaci zvládají i méně počítačově gramotní žáci a učitelé. Na základní škole většinou nemají žáci představu o anatomii, aplikace je pro ně velmi přitažlivá a velmi často překvapivá. Výhodné je i prostupování do jednotlivých detailů a podrobností. Žáci využívají aplikaci při opakování látky, i v hodinách při prezentacích. Výhodou je komplexnost, zahrnutí všech soustav: oběhová soustava, trávicí a vylučovací soustava, endokrinní systém, imunitní systém, kůže, kostra a svaly, nervová soustava, rozmnožovací soustava, dýchací soustava. Velmi oceňuji informace o funkci orgánů. Aplikace je v angličtině, je tedy možné využít i anglických textů a popisků při práci metodou CLIL. Žáci hodnotí aplikaci jako velmi zábavnou a přehlednou. Projekt "Dotkněte se inovací", P_13, IČO 48663794
 • 3. Helena Strnadova25.05.2015
  Aplikace je vhodná pro výuku přírodopisu v 8. ročníku. Vzhledem k tomu, že aplikace je v anglickém jazyce mohou žáci procvičovat své vědomosti i z tohoto předmětu a tím posilovat rozvoj mezipředmětových vztahů. Je zajímavé pozorovat a porovnávat práci žáků s počítačovou aplikací a práci s modely či obrazy. Tam kde je možné použít skutečný model, dávají mu při studiu přednost (např. kostra). Pokud však mají pouze obrazy, je pro ně práce s počítačovou aplikací zajímavější. Je tedy vhodné ji používat především tam, kde nemáme možnost pracovat s modelem a umožnit žákům vznik konkrétních představ i u složitých soustav. Tento komentář vytvořen v rámci projektu Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P48 – dotkin.
 • 4. Miloslav Cajska02.06.2015
  Tato aplikace je vhodná pro výuku biologie lidského těla v osmém ročníku základní školy. Ovládání aplikace žáky je intuitivní, snadno se orientují v nabídkách, velice rychle a přívětivým způsobem získávají spoustu poznatků a znalostí. Lze ji také využít jako motivaci při zahájení výuky anatomie a fyziologie člověka a zároveň ve všech úrovních výuky jednotlivých tělních soustav. Program je pro děti přitažlivý a objevný. Žáci mohou aplikaci použít při opakování látky a v hodinách při prezentaci látky např. v referátech. Aplikace obsahuje tělní systémy, jako je: oběhový systém, trávicí a vylučovací systém, endokrinní systém, imunitní systém, kůži, svalový systém, nervový systém, reprodukční systém, dýchací systém a kosterní systém. Aplikace je sice v anglickém jazyce, ale žáci ji velmi dobře rozumí a zároveň lze takto výuku propojit s výukou anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Kladně také hodnotím grafické zpracování, animace, přehlednost, detaily orgánů, orgánových soustav a systematičnost v takto obsáhlém učivu. CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P43
 • 5. Zdeněk Ogrodník14.07.2015
  Aplikace Anatomy Atlas – Animated je využitelná v hodinách přírodopisu na základní škole. Po spuštění se zobrazí jednotlivé orgánové soustavy – opěrná soustava, nervová soustava, imunitní systém, rozmnožovací soustava a další. Jednotlivé soustavy pak obsahují další podrobnosti včetně názorných animací. Ovládání je intuitivní a srozumitelné, na překážku by nemusela být ani angličtina. Největším přínosem jsou dle mého názoru animace, kdy ve spojení s bezdrátovým přenosem do projektoru se program stane vhodnou pomůckou nejen pro žáky ale i učitele. Nevýhodou je cena za každý modul, program není zdarma, jak je uvedeno v popisu na Storu - každá soustava se platí zvlášť. Tento komentář vytvořen v rámci projektu Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P01 – dotkin.
 • 6. Jitka Dočkalová29.06.2015
  Projekt: "Dotkněte se inovací" Aplikace vhodná pro výuku přírodopisu. Je velmi přitažlivá pro děti. Využitelná především tehdy, pojud není možnost pracovat s modelem. Lze využít na zpestření hodiny i jako závěrečné shrnutí či opakování.
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni