Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. prosince 2016 výzvy č. 02_16_035 (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a 02_16_042 (výzva je určena pro území hl. m. Praha) Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.

Výzva č. 02_16_035 Šablony pro SŠ a VOŠ I(výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Výzva č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I (výzva je určena pro území hl. m. Praha)

Více informací ZDE.