Licence zveřejněných DUMů

Všechny DUMy a diskuze jsou zveřejněny pod licencí: Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko (CC BY-NC-SA 3.0).

Další obsah portálu je vlastněn ITveSkole.cz; Jenečská 1304, Unhošť, 273 51; a vztahují se na něj běžné pravidla dle Autorského zákona č. 121/2000.

Licence DUMů v rámci projektu EU peníze školám

Portál DUMy.cz doporučuje pro tvorbu a publikování digitálních učebních materiálů a dalších publikovaných materiálů používat licenci Creative Commons (dále CC). Tato licence je mezinárodně uznávaný soubor veřejných licencí, který pomáhá vymezit a zorientovat se v širokém spektru licenčních politik od plné ochrany autorských práv až po situace, kde nejsou vyhrazena vůbec žádná práva. Srozumitelnost a jasné instrukce a návody jsou hlavní devizou využívání licence CC. Pro bližší informace a plné porozumění tématice CC doporučujeme navštívit stránky www.creativecommons.cz.

Avšak dbejme na to, že CC není popřením klasického pojetí vlastnických a autorských práv k dílu. Doporučujeme proto dbát i litery zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Při tvorbě, používání a publikování digitálních učebních materiálů zodpovídá za legálnost použití takového materiálu jeho tvůrce, nebo ten, který takový materiál využívá či dále šíří.

Zamyslete se nad tím, že za každým DUMem je kus odvedené práce konkrétního člověka. Základní slušností je takovou práci respektovat, proto zvažte, jakým způsobem takový materiál budete používat a jak odkazovat na původního autora, který často bývá i nositelem autorských práv. Pokud si s citacemi nevíte rady, doporučujeme prostudovat normu ČSN ISO 690-2, nebo využít online generátor citací.

Zřeknutí se zodpovědnosti Portál DUMy.cz se zříká zodpovědnosti za dodržování licenčních politik a za dodržování autorského zákona publikovaných dokumentů. Tato zodpovědnost jde k tíži autora takového dokumentu.