<a href="http://dumy.cz"><img src="http://dumy.cz/images/logo/logo1.png"></a> <a href="http://dumy.cz"><img src="http://dumy.cz/images/logo/logo2.png"></a>

Podpořte portál DUMy.cz a vložte na stránky své školy logo portálu!

Potřebujete rychle najít své DUMy? Zadejte IČO školy a vložte odkaz na stránky své školy!

Nastavení ZDE.

Děkujeme vám!

Co jsou DUMy.cz?

DUMy.cz je internetový portál, který má za cíl nabídnou pomocnou ruku pedagogům a školám při tvorbě, sdílení a archivaci digitálních učebních materiálů (DUM). Ve vazbě na projekt EU Peníze školám (EU PES) slouží ke snadnému naplnění důležitých kroků projektu. Nabízíme volně přístupný nástroj na podporu archivace a sdílení ověřených kvalitních výukových materiálů.

Registrace i další využití portálu je po celou dobu projektu zdarma.
Všechny DUMy jsou kontrolovány po odborné i formální stránce.
Garantujeme zajištění zveřejnění DUMů po dobu udržitelnosti projektu EU PES.

Jedná se o portál, jenž má zpřístupňovat výukové materiály co nejsnazším způsobem široké odborné veřejnosti, kterou má za úkol obohatit o nové informace a má ji inspirovat při vlastní tvorbě nových materiálů. Portál DUMy.cz bude sdružovat odbornou pedagogickou veřejnost do komunity a umožní její užší vzájemnost a spolupráci, je tedy dvojsměrnou cestou k obohacení ostatních pedagogů a zároveň jim pomáhá řešit vlastní problémy.  Hlavní přínos tým tvůrců spatřuje zejména v možnosti sofistikovaného vyhledávání v uložených materiálech podle klíčových slov. Nejen ředitelé škol jistě ocení možnost dohledání vložených textů podle IČ školy i autora pro účely různých zpráv a kontrol.

Hlavní myšlenkou je snadnost použití a přímá cesta k hledané informaci. Díky jedinečnému způsobu vyhledávání konkrétních DUMů se lze snadno a na jedno kliknutí dostat k cíli. Tým zkušených editorů neustále prověřuje zveřejňované materiály z pohledu formálního, z pohledu Autorského zákona, ale především z pohledu věcné a obsahové správnosti. Díky hodnocení kvality obsahu pomocí hvězdiček lze odlišit materiály s přínosnějším obsahem. Kontrola kvality obsahu však nekončí vložením, proces zlepšování obsahu je trvalý. I vy jej můžete komentáři ovlivnit, případně upozornit na obsahovou nesrovnalost. S editory a uživateli ověřenými materiály, které jste po zadání hledaného výrazu našli, bude možno nadále pracovat v rámci volné licence Creative Commons.

Jsme přesvědčeni, že hlavním přínosem portálu DUMy.cz je vznik pedagogické komunity vzájemně sdílející své výukové materiály, jež jsou vždy před vložením pečlivě kontrolovány. Z hlediska projektu EU peníze školám za vás přebíráme povinnost sdílení a archivace.

DUMy.cz přináší bezplatnou službu školám a pedagogickým pracovníkům, kteří budou jednodušším způsobem schopni obohatit svoji výuku o další podněty a prvky. Využití všech publikovaných materiálů ve výukovém procesu bude zcela legální a pro jejich použití nebude nutná registrace. Registrací se uživateli otevírají dveře k dalším možnostem využití portálu DUMy.cz, jako jsou diskuze, možnost vkládání vlastních materiálů a komentářů. Registrovaný uživatel se může zapojit do soutěží. Registrace i další využití portálu je zcela zdarma po celou dobu fungování projektu.

Portál má zajištěno financování díky zapojení renomovaných společností, které chtějí DUMy.cz dále podporovat. Další rozvoj portálu je zajištěn díky částečnému financování v rámci grantu Evropské unie. Principy partnerství a podpory rozvoje projektu jsou promyšleny tak, aby díky zapojení silných společností současného IT odvětví byl zajištěn rozvoj portálu do roku 2025. Naší snahou je spoluprací s vámi vytvořit veřejný a bezpečný prostor, který bude mít smysl pravidelně a často navštěvovat a bezplatně využívat.

Naším mottem je snadné vložení, snadné fulltextové vyhledání a snadné používání ve výuce. To vše bez starostí s licencemi a s přiměřeností obsahu.