Zásady slušného chování na DUMy.cz

Netiketa je sbírka pravidel a zásad, které dodržují uživatelé portálu DUMy.cz. Slovo netiketa je odvozeno z anglického net (= síť) a slova etiketa. Cílem pravidel je vytvořit na portále respetující a příjemnou atmosféru.

OBECNÉ DESATERO NETIKETY:

I.     Chovejte se tak, abyste nepoškozovali ostatní uživatele.

II.   Neomezujte ostatní při jejich vlastní práci.

III. Nenahlížejte do souborů ostatních uživatelů.

IV. Nevyužívejte počítače ke krádežím.

V.   Nevyužívejte síť ke zveřejnění falešných údajů, falešného svědectví.

VI. Nevyužívejte ani si nekopírujte software, za který jste nezaplatili.

VII. Nevyužívejte zdroje ostatních uživatelé bez autorizace.

VIII. Nepřisvojujte si duševní bohatství ostatních.

IX. Uvažujte o společných důsledcích programu, který tvoříte.

X. Používejte počítač s úctou, s respektem a ohleduplně.

Zdroj: Vysoká škola bontonu, Marie Formáčková, Michaela Zendelová, Nakladatelství XYZ, Praha 2006

1. Základní ustanovení

1.1 Společně budujeme otevřenou platformu k výměně výukových materiálů, zkušeností a námětů z pedagogické praxe. Základem je slušné chování a ohleduplnost k ostatním. Chovejte se tak, jak chcete, aby se ostatní chovali k vám.

1.2 Hlavní slovo a rozhodčí pravomoci mají editoři a administrátor webu.

1.3 Na webu je nutné dodržovat zákony platné v ČR.

2. Bezkonfliktní prostředí

2.1 Vystupujte vždy sami za sebe, vaše identita je snadno ověřitelná. Nepravdivé profily budou zablokovány.

2.2 Vyvarujme se osobním útokům a nadávkám. Vymezujte se vůči tématu, ne vůči autorovi. Vulgarita může být důvodem zablokování účtu.

2.3 Buďte tolerantní k chybám ostatních.

2.4 Než se pustíte do odpovědi, napočítejte do deseti, nezvládnuté emoce bývají špatným rádcem. Nesouhlasit lze zdvořile a s noblesou.

2.5 Nespamujte, dostáváte se tak do konfliktu se zájmy našich stránek i se zákony ČR. Rozmyslete si, která informace je relevantní a která už může ostatní uživatele obtěžovat.

3. Soukromí na internetu

3.1 Cokoliv o sobě zveřejníte, je přístupné komukoliv. Internet je veřejné médium.

3.2 Respektujte soukromí ostatních uživatelů.

3.3 Každý uživatel je soukromá osoba, která o sobě chce povědět jen tolik, kolik sama chce.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 V případě porušení Pravidel používání webu www.dumy.cz bude dotyčný příspěvek smazán. Při závažných nebo opakujících se přestupcích bude uživatel zablokován.

4.2 Porušení zákonů ČR je trestné. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své chování.

4.3 Příspěvky, které budou zjevně reklamního obsahu, budou smazány.

4.4 Vulgární, rasistické, či jinak urážlivé příspěvky budou smazány.

Dodržujme společně tato pravidla a soužití a spolupráce na webu www.dumy.cz bude příjemná pro nás pro všechny.

 14. 2. 2012