How To Draw

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 9.3 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

 • 1. Alena Tučímová04.06.2014
  Bezvadná pomůcka pro kreativní tvoření.
 • 2. Gita Schneiderová13.04.2015
  Aplikace How to draw je využitelná především ve výtvarné a pracovní výchově. Využijí ji hlavně učitelé nižších ročníků, protože cílovou skupinou nabízených obrázků jsou především žáci do deseti let (tzn. čtvrtá třída). Myslím si však, že by tato aplikace mohla být využita i pro starší žáky (např. druhý stupeň), neboť by je mohla zaujmout jednotlivými jednoduchými kroky. Na hlavní stránce si žák či učitel vybere jeden z deseti nabízených obrázků. Postupně si pak odkrývají jednotlivé kroky (části obrázku), až se nakonec dostanou k výslednému dílu. Aplikaci může učitel promítat na interaktivní tabuli nebo promítacím plátně. Žáci jednotlivé kroky překreslují na papír na lavici. Kromě výtvarné výchovy lze tuto aplikaci využít také v anglickém jazyce na prvním stupni. Aplikace totiž obsahuje jednoduché anglické příkazy, které by ani žákům prvního stupně základní školy neměly dělat problémy. Mimo jiné lze tuto aplikaci využít ve volnočasové aktivitě. například ve školní družině nebo během přestávky, apod. předpokládám, že How to draw by bylo vhodné i pro mateřské školy. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 3. Iveta Kohoutová13.04.2015
  Výborná pomůcka pro učitele 1. - 2. ročníku či pro vychovatele ve školní družině.Většina dětí kreslí velmi ráda, ale ne všechny děti pracují kreativně. Právě pro tyto děti shledávám využití kreslení podle návodu kroku za krokem za velmi vhodné. Většina dětí rády kreslí podle předlohy, vybarvuje, či obkresluje. I když pedagogové výtvarníci upřednostňují kreativitu a originalitu žákovských prací, což je samozřejmě priorita, má kreslení podle předlohy svůj opodstatněný význam. Dítě si při něm procvičuje zrakové vnímání, koordinaci zraku a pohybu ruky, rozvíjí své prostorové vnímání, jemnou motoriku, učí se rozvrhnout si a využít pracovní plochu podle vybraného formátu papíru a mnoho dalších dovedností. Tato činnost úzce souvisí i s geometrií a lze ji tedy zařadit i v hodinách matematiky. Postup krokování se využívá i při nácviku sčítání a odčítání v 1. ročníku. Díky tomuto postupu mohou nakreslit velmi pěkný obrázek i děti, které nedokáží kreslit podle své fantazie a za běžných okolností nedokáží vytvořit zajímavé výtvarné dílko. A právě tyto děti tato činnost může velmi motivovat. Také pro učitele je výsledek při této kresbě vhodný pro srovnání úrovně prací a může podle něj diagnostikovat i hodnotit. Podle mých zkušeností je lépe výsledek výtvarných prací hodnotit slovně, ne pouze známkou.Jde nám přece o motivaci žáků a naše hodnocení je subjektivní. Kreativní žáci, či učitelé, mohou na základě těchto předloh vymýšlet a tvořit další nápady. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 4. Jana Rychtrová22.04.2015
  Krásná pomůcka, děti jsou tvořivé.Vše lze využít při práci s dětmi již v prvním ročníku a dle schopností a fantazie dětí pokračovat i v dalších ročnících. žáci rádi malují a hlavně dokreslují, takže lze šablonky dále doplňovat a realizovat. Projekt tablety - P50.
 • 5. Eva Trávníčková24.05.2015
  Aneb, jak nakreslit v deseti krocích. Jednoduchá aplikace, která ukazuje dětem postup, jak nakreslit jednoduché obrázky. Před použitím doporučuji, aby si děti prohlédly celý hotový obrázek a rozvrhly si místo. Poté mohou kreslit obrázek krok po kroku. Aplikace dokáže poskytnout radost z kreslení i dětem, které nejsou příliš výtvarně nadané. Koneckonců ani kreslířsky nadaným dětem neuškodí nakreslit něco přesně podle návodu a pracovat podle určitého systému. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Autor komentáře: Zdeňka Miklasová
 • 6. Miroslav Glacner25.05.2015
  Velmi jednoduchá aplikace a přesto dobře použitelná především na 1.stupni ZŠ ve výtvarné výchově nebo v prvouce. Aplikaci mohou použít i méně výtvarně nadané starší děti. V čem spočívá to kouzlo? Z dodané sady kreseb si vyberete hotový obrázek a pak na displeji sledujete čáru po čáře, jak vzniká. Je to zajímavé, inspirující a po shlédnutí vytváření několika kreseb nebudete mít problém využít nabité vědomosti při kreslení svých vlastních obrázků. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni