Převody jednotek

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 0.8 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

 • 1. Věra Daňhelková25.03.2015
  Aplikace se mi velice líbí, má jednoduché ovládání a žáci ji rádi používají.
 • 2. Martina Dubská26.03.2015
  Aplikace je velice hezká. Velmi vhodná do výuky matematiky, fyziky, chemie i běžného života. Tato aplikace převádí jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti, času, rychlosti, tlaku a mnoho dalších. Převádí i jednotky používané v cizích zemích a staré jednotky. Příjemný design a jednoduché ovládání jsou hlavními klady této aplikace. Žáci s aplikací Převody jednotek pracují velmi rádi. Využívají jí při výpočtech, laboratorních pracích, pro kontrolu převodů jednotek i při domácí přípravě. Aplikace je dobře využitelná i v běžném životě. Tuto aplikaci vřele doporučuji. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 3. Jitka Tomášová30.03.2015
  Program „Převody jednotek“ ukazuje vztahy mezi základními jednotkami, odvozenými, vedlejšími a řadou méně známých jednotek, se kterými se můžeme setkat ve 12 základních kategoriích (úhel, délka, obsah, objem, rychlost, čas, tlak, hmotnost, teplota, výkon, práce, ukládání dat). Pro žáky je možné využít jak v hodinách matematiky, tak v hodinách fyziky, popř. informatiky. Líbil se nám i dětem. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 4. Hana Šimanová09.04.2015
  Krásná aplikace na převod běžných , ale i naprosto pro nás exotických jednotek. Aplikace je využitelná pro názornou ukázku převodu právě probíraných jednotek. Jako rozšiřující učivo může učitel ukázat starší nebo u nás nepoužívané jednotky a jejich převodní vztahy. Žáci s oblibou využívají aplikaci k procvičování běžných převodů jednotek. Nejprve jednotku převedou a pak teprve nastaví výsledek. Z pohledu aktivní činnost žáka lze využít tuto aplikaci pro podporu vizualizace jednak při výkladu, ale i při opakování a prohubování učiva, a také při fixaci učiva. Jednoduše řečeno – v každé fázi procesu vzdělávacího procesu. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
 • 5. ivana poulová15.04.2015
  Aplikace je velmi zdařilá,žáci si osvojí vztahy mezi jednotkami zábavnou formou.Procvičí si vztahy mezi jednotkami délky, obsahu,objemu, rychlosti,času, hmotnosti,výkonu..Seznámí se i se zastaralými i méně obvyklými jednotkami.Příjemná grafika, snadné ovládání je výhodou.Využívám pro žáky 5.třídy s možností rozšíření učiva v dané oblasti.Rozhodně doporučuji.
 • 6. Jitka Mrázová15.04.2015
  Aplikace má velmi jednoduché ovládání. Je použitelná v několika předmětech, jak v matematice, fyzice, tak i v informatice při převodech jednotek paměti. Jenom bych přidala volbu, kde by si uživatelé mohou zvolit pouze základní jednotky nebo zvolit tzv. "exotické" jednotky.Doporučuji
 • 7. Vladan Kárník20.04.2015
  Aplikace nabízí široké spektrum jednotek pro použití v mnoha předmětech, při mnoha druzích prací. Je přehledná, má snadné ovládání a je použitelná pro žáky i učitele. I když některé jednotky nepoužijete, hodí se mít ucelený přehled na jednom místě. Aplikace je atraktivní snadným použitím i grafickým zpracováním pro všechny, kdo hledá převody jednotek. Projekt: Dotkněte se inovací
 • 8. Hana Kuchařová20.04.2015
  Tato matematické aplikace je zpestřením výuky v matematice. Lze využít ve výuce ve více předmětech - matematika, fyzika, informatika. Je ukázkou mezipředmětových vztahů. V dnešní době je ukázkou hraného vyučování od běžného drilu. Oddělila bych běžné jednotky od jednotek ostatních. Zdá se mi vhodnější pro žáky prvního stupně než pro žáky stupně druhého. Projekt: Dotkněte se inovací
 • 9. Jitka Poláková20.04.2015
  Aplikace je pro žáky vytvořena zajímavou a přitažlivou formou. Je zde použito jednoduchého způsobu obsluhy. Aplikace je využitelná nejen v matematice, ale i v ostatních přírodních vědách. Líbilo se mi, že kromě základních jednotek se žáci mohou seznámit i s méně obvyklými jednotkami. Ve vyučovacích hodinách se dá aplikace využít pro různé formy výuky. Projekt: Dotkněte se inovací
 • 10. Miroslava Vrbová22.04.2015
  Aplikace je použitelná zejména ve fyzice ale i dalších předmětech - matematice, zeměpisu, biologii, informatice a pod. Využití vidím hlavně ve vyšších ročnících základní školy, kdy jsou probrané mocniny. Přínosem jsou i nepříliš používané jednotky. Projekt Tablety P5O
 • 11. Hana Šimková22.04.2015
  Aplikace "Převody jednotek" je velmi přitažlivá a zajímavá. Lze toto využít v hodinách matematiky, fyziky, ale i chemie,zeměpisu. Je zde možné kombinovat různé druhy zajímavých - exotických jednotek. Je vhodná spíše pro žáky druhého stupně základní školy. Doporučuji. Projekt : tablety P5O
 • 12. Petra Vondrová26.04.2015
  Aplikace Převody jednotek je rozčleněna na dílčí okruhy - úhel, délka, obsah, objem, rychlost, čas, tlak, hmotnost, teplota, výkon, práce, ukládání dat. Obrazovka je rozdělena na tři sloupce - výběr okruhu a dva sloupce pro jednotky - ze které chci převádět a do které chci převést. Hodnotu v navolené jednotce zapíši do kolonky pod sloupcem a po zvolení daných jednotek se mi okamžitě zobrazí výsledek. Aplikace má jednoduché, tak říkajíc intuitivní ovládání, které bez problémů zvládnou jak "lidé povolaní", tak žáci, ale i lidé, kteří se s aplikací setkají poprvé. Z pozice pedagoga velice oceňuji velké množství ať už pro nás základních, či trochu netradičních jednotek. Právě toto široké spektrum se dá výborně využít nejen při "strohé" výuce (matematiky, fyziky, chemie, informatiky apod.), ale i během různých her, soutěží, popř. u laboratorních prací. Můžeme ukázat převodní vztahy mezi jednotkami, aplikaci můžeme zapojit při výkladu učiva, procvičování, při kontrole po písemné práci, testu. Sami žáci kladně hodnotí interaktivní programy, které oživují fádní hodiny. Rádi se zapojují do ovládání těchto programů. Aplikaci mohou využít i při domácí přípravě. Aplikaci vřele doporučuji, a to nejen pro žáky 2. stupně, pro které je především určena, ale i pro žáky na 1. stupni. V případě potřeby aplikací určitě nepohrdnou ani studenti. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
 • 13. Miloslava Kolackova27.04.2015
  Tato aplikace "Převody jednotek" ukazuje vztahy mezi základními jednotkami a jednotkami používanými v jiných částech světa. Studenti si hravou formou ukazují převody jednotek. Aplikaci lze využít v hodinách matematiky, fyziky, chemie a dalších přírodovědných oborech. A to při laboratorních cvičeních, domácí přípravě, ale i běžných hodinách. Studenti pracují v příjemném prostředí, zajímavým a přitažlivým způsobem. Snadný způsob použití, který žáci snadno zvládnou. Studenti tyto programy mají rádi a oceňují jejich používání a rádi s nimi pracují. tuto aplikaci bych doporučila pro studenty nižšího gymnázia. P10_dotkin, Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
 • 14. Milena Zádrapová04.05.2015
  Hodnocení aplikace „Převody jednotek“ Tato aplikace umožňuje převádět jednotky různých fyzikálních veličin. Veličiny i jednotky jsou přehledně seřazeny a ovládání je velmi jednoduché. Použít se dá v hodinách matematiky (délka, obsah, objem, úhel), v hodinách fyziky (hmotnost, čas, teplota, rychlost, tlak, energie, výkon), ale i v hodinách informatiky (bit, Byte). Na aplikaci se mi líbí, že kromě klasického převádění známých jednotek nabízí i jednotky málo známé nebo jednotky používané v zahraničí (míle, stopa, libra, °F, unce, galon…). A jako hezké zpestření bych uvedla možnost nalézt některé orientační hodnoty jako např. hmotnost afrického slona, rychlost kosmického raketoplánu, energii ukrytou v McDonald´s hamburgeru nebo obsah kreditní karty. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
 • 15. Martin Prade05.05.2015
  Přehledná a uživatelsky přívětivá aplikace, která si poradí snad se všemi typy jednotek. Užití najde převážně v hodinách fyziky, ale díky délkovým jednotkám si dokáži představit užití této aplikace i například v hodinách zeměpisu. Aplikace je plně lokalizována do českého jazyka. V sekci rychlosti jsou přidané i zajímavosti jako například chůze, kosmický raketoplán či výtah. Jako učitel informatiky také oceňuji sekci Ukládání dat. Nelíbí se mi, že pokud zadám číslo např. 1 u jednotky v levém sloupečku a následně levým sloupcem „otáčím“. Vždy se mi mění u ní číselná hodnota. Bylo by dobré, aby zde byla nějaká funkce zakotvení, aby jednička zůstala jedničkou. Aplikaci doporučuji. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024. partner P07
 • 16. Vladislav Vaněk11.05.2015
  Na této aplikaci oceňuji především: -rychlý přechod mezi jednotlivými druhy jednotek -zařazení jednotek, které se běžně nevyučují, starších, cizích a u nás neznámých -snadný přístup a použití pro studenty -výborné využití při všech fázích výuky : výkladu, opakování, upevňování učiva především -vliv na rozvoj představivosti a praktického významu práce s jednotkami -zajímavé příklady z praxe P10_dotkin , Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
 • 17. Vladan Kárník11.05.2015
  Aplikace nabízí široké spektrum jednotek pro použití v mnoha předmětech, při mnoha druzích prací. Je přehledná, má snadné ovládání a je použitelná pro žáky i učitele. I když některé jednotky nepoužijete, hodí se mít ucelený přehled na jednom místě. Aplikace je atraktivní snadným použitím i grafickým zpracováním pro všechny, kdo hledá převody jednotek. P27_dotkin
 • 18. Šárka Rosenbergerová11.05.2015
  18. Šárka Rosenbergerová 17.5.2015 Přehledná a jednoduchá aplikace použitelná v mnohých předmětech.
 • 19. Zdena Černá13.05.2015
  Aplikace přehledně a logicky vede uživatele k tomu, aby si uvědomil, že existují různé jednotky pro vyjádření fyzikálních, chemický a matematických veličin. Aplikace se zaměřuje jak na jednotky soustavy SI, tak i na jednotky odvozené, dnes již málo používané či něčím specifické. Rozvíjí u žáků abstraktní i logické myšlení a představivost. Z hlediska matematiky jej lze využít v planimetrii a stereometrii. V rámci projektu "Dotkněte se inovací" P-48 - dotkin
 • 20. Leona Patloková14.05.2015
  Převody Jednotek je aplikace, která slouží k převodům např. základních jednotek od délky, hmotnosti, času, přes rychlost, tlak, energii až po jednotky plochy, objemu nebo teploty a mnohé další. Převody jednotek je učivo, které dělá stále problémy žákům od 6. až po 9. ročník. Aplikace nabízí 3 rollery, na kterých je zobrazená fyzikální veličina graficky a další dva obsahují jednotky dané veličiny. Nad celou animací se okamžitě po grafickém výběru zobrazí název fyzikální veličiny. Ve spodní části druhého rolleru žáci zadávají hodnotu veličiny, z které chtějí převod provést a po výběru z třetího rolleru se na jeho spodní části objeví automaticky přepočítáná hodnota převodu. Aplikace je dobře vizuálně zpracována, čímž by mohla žáky nejvíce zaujmout a následně zpříjemnit a zlehčit pochopení učiva. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 21. Michaela Tothová14.05.2015
  Tato aplikace je velmi přehledná a snadno ovladatelná. Obsahuje převody, které se dají využít nejen v hodinách matematiky, fyziky a chemie, ale i v běžném životě. Navíc obsahuje i spoustu převodů, se kterými se běžně nesetkáváme. Aplikace je po grafické stránce dobře zpracovaná. Aplikaci doporučuji. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024. partner P07
 • 22. Bronislava Scholasterová18.05.2015
  Aplikace je velmi pěkně vytvořená, dá se používat v hodinách M, Fy, ale samozřejmě i v běžném životě, dovede převádět mezi sebou různé jednotky fyzikálních veličin (nejen těch základních). Kromě převodů mezi jednotkami (i starými nebo už nepoužívanými) mohou žáci prostřednictvím aplikace zjistit některé zajímavé ekvivalenty – například energetickou hodnotu jednoho Big Mac hamburgeru nebo litru benzínu. Aplikace by byla pro žáky ZŠ ještě lépe využitelná, kdyby základní jednotky dané veličiny byly barevně odlišeny od ostatních (vedlejších, starých, málo používaných), aby se daly rychle mezi ostatními najít. Aplikaci doporučuji. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Partner: P34
 • 23. Magda Kubaliková18.05.2015
  Aplikace Převody jednotek je jedna z mnoha aplikací, kterou lze využít ve vícero předmětech, jako například matematika, fyzika i chemie. Výhodou této aplikace je jednoduché ovládání, přehlednost a okamžitý výsledek. Největší výhodou je to, že si mohu převést jakékoli jednotky (délka, obsah, úhly, teplota, práce, tlak, objem atd.), které mohu využít ve všech předmětech, kde bude potřeba. Bonusem této aplikace je také to, že se zde uvádějí i „starší“ jednotky, které se užívaly dříve. Žáci se tak mohou seznámit i s takovými jednotkami, které se užívaly před mnoha lety v různých státech. Magda Kubaliková P32 Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
 • 24. Karel Krečmer25.05.2015
  Vhodnost využití v předmětu matematiky i fyziky. Žáci se zábavnou formo procvičují jednotky délky, obsahu....) Aplikace je velmi přehledná, pro žáky srozumitelná. Aplikaci doporučuji k používání v hodinách matematiky. Praktická pomůcka do školy i běžného života, pokud potřebujete převést libovolné jednotky. Dotkněte se inovací.
 • 25. Kateřina Grycová27.05.2015
  Projekt: "Dotkněte se inovací" Aplikace se mi velice líbí, jednoduché ovládání, žáci ji rádi používají. Nemusíte nikde nic nastavovat, vše je ihned funkční. Velkou výhodou této aplikace je automatické „živé” převádění. Zadáte konkrétní údaj a aplikace vám rovnou převede hodnotu na ostatní jednotky/míry. Do Přepočtu je též možné kopírovat hodnoty ze schránky, a i naopak kopírovat mimo aplikaci. Tuto funkci vidím jako úplně tu nejužitečnější – odpadá tak všemožné opisování a přepisování. Pokud chcete veškeré údaje smazat, stačí nahoře stisknout křížek a můžete zadávat nové hodnoty.Vhodná do výuky matematiky, fyziky i chemie.
 • 26. miroslava kroupova27.05.2015
  Projekt:"Dotkněte se inovací" Aplikaci jsem vyzkoušela ve výuce. Lze ji využít několika způsoby např. jako náhrada klasických tabulek pro převádění jednotek, jako pomůcka při testech nebo zkoušení žáků, podpora při tvorbě příprav nebo domácích úkolů apod. Aplikace je velmi hezky zpracovaná, pro žáky je přehledná, jednoduchá, myslím, že se dá použít i v jiných předmětech, hodnotím kladně.
 • 27. Radek Říha01.06.2015
  Jsou zde různé jednotky od el. energie po tlak, praci prostě snad vše. Dokonce i různé staré jednotky jako loket, palec... Pro současné děti velmi významné, protože převody jim moc nejdou. Určitě by při hodinách fyziky našla upotřebení.
 • 28. Hana Kuchařová26.05.2015
  Hana Kuchařová20.04.2015 Tato matematické aplikace je zpestřením výuky v matematice. Lze využít ve výuce ve více předmětech - matematika, fyzika, informatika. Je ukázkou mezipředmětových vztahů. V dnešní době je ukázkou hraného vyučování od běžného drilu. Oddělila bych běžné jednotky od jednotek ostatních. Zdá se mi vhodnější pro žáky prvního stupně než pro žáky stupně druhého. P27_dotkin
 • 29. Lenka Nováková26.05.2015
  Komentuji aplikaci v projektu"Dotkněte se inovací" - P42 Aplikace " Převody jednotek" je velmi pěkně vyrobená. Dá se použít i v běžném životě, pro žáky je vhodná. Je jednoduchá a přehledná. Aplikaci " Převody jednotek" doporučím kolegovi, který učí matematiku a fyziku. Aplikace je použitelná i v běžném životě. Často potřebujeme v rámci problémů všedního dne převést nějakou jednotku.
 • 30. Květoslava Hasoňová17.06.2015
  Přehledná aplikace, výborná pomůcka pro procvičení učiva - převody jednotek. Aplikaci doporučuji pro výuku hodin matematiky a fyziky, ale i pro opakování v rámci domácí přípravy.Ideální pro žáky základních škol, vhodné pro žáky s SVP. Výhodou aplikace je zálohování a archivace dat.Tuto funkci ocení jak žáci základní školy, tak i učitelé a jejich asistenti.Velmi kladně hodnotím grafické zpracování výukové aplikace a snadné a intuitivní ovládání. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P17_dotkin
 • 31. Libor Zemánek26.05.2015
  Aplikace Převody jednotek může převádět jednotky (délky, plochy, objemu, hmotnosti, úhlu…) bez zdlouhavého listování v papírových fyzikálních tabulkách. Jedná se o pěkně zpracovaný program, který se umí snadno přizpůsobit režimu více aplikací na jedné obrazovce. Můžeme tak bez problémů pracovat na nějakém projektu a současně mít k dispozici tento převaděč jednotek. Aplikace má ve školách velké využití, a to jak na tabletech, tak i na dotykových tabulích. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 32. Ladislav Stojan27.05.2015
  Projekt:" Dotkněte se inovací" Aplikace je velmi zdařilá a je vhodná do výuky matematiky i fyziky. Žákům se s ní velmi dobře pracuje, aplikace je pro ně přehledná. Aplikaci budu ve svých hodinách i nadále využívat a doporučím ji i ostatním kolegům i kolegyním. Na tomto webu budu sledovat, zda ji autor ještě nějak nevylepší.
 • 33. Miroslav Považaj28.05.2015
  Projekt ,,Dotkněte se inovací" Aplikace je jednoduchá a přehledná. Z pohledu aktivní činnost žáka lze využít tuto aplikaci pro podporu vizualizace jednak při výkladu, ale i při opakování a prohubování učiva, a také při upevňování učiva. Lze využít ve vícero předmětech, jako například matematika, fyzika i chemie. Aplikaci doporučuji k používání.
 • 34. Bronislav Budík31.05.2015
  Tato praktická aplikace je využitelná ve všech přírodovědných předmětech. Její výraznou předností je kombinace převodů jednotek fyzikálních veličin používaných v běžném životě společně s jednotkami odvozenými popř. historicky zastaralými. Malou výtkou je menší přehlednost při rolování sloupců - doplnění vyhledávacích polí by práci urychlilo. Jak již bylo popsáno v jiných hodnoceních, uvítal bych barevně odlišené veličiny základní, vedlejší, staré...Aplikaci pro použití ve výuce doporučuji. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024. Partner: P06
 • 35. Hana Pavlíčková01.06.2015
  Aplikace je skvělá, jednoduchá a přehledná. Její velkou předností je její využití jak při výkladu nové látky, tak při jejím opakování a upevňování. Žákům se s ní velmi dobře pracuje, aplikace je pro ně přehledná. S úspěchem jde využít také ve více předmětech, jako je matematika, fyzika, informatika. Aplikaci budu ve svých hodinách využívat také a doporučím ji i svým kolegům. P11 Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 36. Martina Piroutková02.06.2015
  Program „Převody jednotek“ umožňuje převádět jednotky různých fyzikálních veličin. Je rozdělen na okruhy – úhel, délka, obsah, objem, rychlost, čas, tlak, hmotnost, teplota, výkon, práce, ukládání dat. Obrazovka je rozdělena na tři sloupce – výběr okruhu a dva sloupce pro jednotky - kterou chci převádět a na kterou chci převádět. Využití najde ne jen v hodinách matematiky, fyziky, chemie, informatiky, ale i zeměpisu. Aplikace obsahuje převody, které se dají využít i v běžném životě i převody, se kterými se běžně nesetkáváme. Zaměřuje se na jednotky soustavy SI i na jednotky odvozené. Převádí jednotky staré i jednotky používané v cizích zemích (míle - mi, stopa - ft., libra - £, ° F, unce - oz, galon - gal …). Aplikaci lze použít při výkladu učiva nebo k procvičování – poradí se všemi typy jednotek. Žáci si osvojí vztahy mezi jednotkami zábavnou formou. Grafika je pěkná, snadno se ovládá. Program pohotově vyhoví při převádění různých jednotek. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P43
 • 37. Iveta Ortová02.06.2015
  Aplikace je jedna z řady aplikací, kterou je možné použít při výuce převodů jednotek. Dá se využít na zadané téma v hodinách matematiky a fyziky. Velkou výhodou této aplikace je velmi snadné ovládání, které zvládnou děti prvního i druhého stupně základní školy. Mezi další výhody bych zařadila okamžitou kontrolu správných výsledků. Další výhodu spatřuji v netradičních převodech jako je například – loket, šířka vlasu, míle, astronomická jednotka a mnohé další. Tyto netradiční převody jsou pro děti zajímavostí, a proto se je snadno učí a také je baví práce s technikou – ať se jedná o počítač nebo tablet. Aplikace je velmi dobře rozdělena na základní části: délka, obsah, objem, hmotnost, úhel, čas rychlost, tlak, energie, práce, teplo, výkon, ukládání dat, teplota. Tuto aplikaci bych zařadila pro její velmi zajímavou vizualizaci jako pomůcku při výkladu dané problematiky, ale i pro samostatnou či skupinovou práci a rovněž pro souhrn učiva a následné opakování. Tuto aplikaci lze tedy použít ve všech částech výchovně vzdělávacího procesu. Z pozice učitele hodnotím tuto aplikaci jako velice přínosnou pro hodinu matematiky nebo fyziky, lze ji využít i při vytváření testů, při zadávání skupinových prací apod. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P43
 • 38. Radek Říha04.06.2015
  Jsou zde různé jednotky od elektrického proudu, tlaku, rychlosti práce po svítívost, prostě snad vše. Dokonce se zde najdou i různé staré jednotky, které již nejsou dětem moc známé jako je loket, palec atd. Pro současné děti velmi významná aplikace, protože převody jim moc nejdou. Určitě by při hodinách fyziky našla tato aplikace upotřebení. Projekt: "Dotkněte se inovací".
 • 39. Vlastřimil Jirouš15.06.2015
  Aplikace "Převody jednotek" je výborná aplikace, kterou je možno použít pro převody jednotek ve všech přírodovědných oborech. výhodou je jeho jednoduché ovládání a okamžité převedení na novou jednotku, mnohdy i velmi neobvyklou. Z pohledu aktivní činnosti žáka lze tuto aplikaci využít jednak při výkladu, ale i při opakování a prohlubování učiva - tedy ve všech fázích vyučovacího procesu. Žákům se s aplikací dobře pracuje. Z pohledu učitele se nabízí možnost využití aplikace při přípravě testů. Mírnou nevýhodou je, že není na první pohled patrné, která jednotka je podle soustavy SI základní, která odvozená a která je stará či používaná v cizích zemích. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P17_dotkin
 • 40. Květoslava Hasoňová17.06.2015
  Přehledná aplikace, výborná pomůcka pro procvičení učiva - převody jednotek. Aplikaci doporučuji pro výuku hodin matematiky a fyziky, ale i pro opakování v rámci domácí přípravy.Ideální pro žáky základních škol, vhodné pro žáky s SVP. Výhodou aplikace je zálohování a archivace dat.Tuto funkci ocení jak žáci základní školy, tak i učitelé a jejich asistenti.Velmi kladně hodnotím grafické zpracování výukové aplikace a snadné a intuitivní ovládání. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P17_dotkin
 • 41. Eva Marvanová18.06.2015
  Aplikace je použitelná v předmětech jako matematika, fyzika, pracovní činnosti. Grafické zpracování je přehledé a účelově jednoduché. Příjemné překvapí mnoství převodních vztahů, které jsou pro žáky základních škol k dispozici. Lze tak převádět jednotky objemové, délkové, plošné a mnohé další. Aplikaci je takémoné využít jako platformu pro přezkoušení z přírodovědných předmětů jako matematika a fyzika. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 42. Jana Březinová23.06.2015
  Velmi praktická aplikace pro předměty na základních a středních školách pro předměty matematika a fyzika. K mání jsou jednak základní předovodní vztahy délky, času, hmotnosti, objemu a podobně. Výuková aplikace je velmi vhodná i pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Zejména chválím grafické zpracování uživatelského prostředí a přehlednost jednotlivých položek. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 43. Ludmila Jiroušová25.06.2015
  43. Ludmila Jiroušová 25.6.2015 Vhodná aplikace pro matematiku, fyziku nejen na základních, ale i středních školách. Grafické zpracování je přehledné a výborné je jednoduché ovládání. Je vhodné využít při výkladových hodinách, při procvičování i opakování. Žákům se s aplikací pracuje dobře, baví je tato metoda práce při hodině. Převody jednotek jsou kamenem úrazu z hlediska praktického zvládnutí, proto "škola hrou" určitě přispívá k lepšímu osvojení této jinak obávané látky. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P17_dotkin
 • 44. Hana Hoffmannová02.07.2015
  Pro projekt "Dotkněte se inovací" komentuje HAUZROVÁ STANISLAVA (ZŠ Chodov, P20). Výuková aplikace "Převody jednotek" je vhodná pro opakování a procvičení probrané látky v matematice a fyzice. Žáci mohou převádět jednotky jako jsou: délka, plocha, objem, hmotnost, úhel, čas, rychlost, rychlost, tlak, energie, práce, množství tepla, elektrické energie nebo tepla průtok, teplota.
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni