Learn German Deluxe

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 4.3 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

 • 1. Iveta Brčáková30.03.2015
  Tato aplikace mě velmi zaujala. Cizí jazyk se zde procvičuje hravou formou, což je přínosné hlavně v nižších ročnících, kde je cizí jazyk pro děti značně náročný na pozornost. Velmi zajímavá je kombinace německého jazyka s anglickým jazykem. Domnívám se však, že menším dětem může přechod mezi oběma jazyky činit potíže. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 2. Jana Strouhalová02.06.2015
  Na první pohled zajímavá a pestrá aplikace na procvičení slovní zásoby. Velmi kladně hodnotím propojení vizuální a sluchové (slovíčka je možno vidět napsaná, na obrázku a k tomu slyšet i jejich výslovnost) a propojení angličtiny a němčiny (hledání protějšků, nápověda z angličtiny, možnost prohození jazyků, možnost kontroly). Nelíbí se mi, že je nabídka slovní zásoby i aktivit velmi omezená. Většinu je nutno zaplatit. Projekt Dotkněte se inovací – P37.
 • 3. Lenka Mojžíšová02.06.2015
  Tuto aplikaci je možné stáhnout na portálu dumy.cz. Je to bezplatná aplikace o velikosti 0.5 MB, přičemž její stažení je velmi rychlé. Tato aplikace je především vhodná pro žáky na druhém stupni základních škol( především pak pro osmou a devátou třídu, které už mají minimálně dva roky německé výuky za sebou). Za pozitiva bych především chtěla vyzdvihnout, jednak bezplatnost a rychlost stažení, ale i pestrost jejího použití. Tato aplikace má osm funkcí, přičemž každá se věnuje jinému odvětví. Další výhodou je porovnávání německých slovíček s anglickými slovíčky. To znamená, že žáci procvičují nejen anglická slovíčka a gramatiku, ale i německá slovíčka a gramatiku. Je velice přínosné, že jedna z funkcí je obohacena o obrázky a jejich následné přiřazování ke správným slovíčkům. Další pozitivum bych viděla ve sluchovém poslechu jednotlivých slovíček a následnému přiřazení ke správnému obrázku, což určitě slouží k lepšímu osvojení nových slovíček. I když žák udělá například chybu, vzápětí se mu ukáže správné řešení ( učení chybou). Dále se mi velice líbí pexeso, což je další funkce této aplikace a osmisměrka taktéž. Žáci se tak zábavnou formou seznámí s již osvojenými slovíčky, nebo zcela novými. Dále bych chtěla vyzdvihnout i to, že žák jen pasivně nepřijímá, ale musí i psát další slovíčka ( což je obsaženo v další funkci šibenice). U funkce šibenice by bylo dobré nějak naznačit postup, jak dále pracovat, je těžké se v tom orientovat. A poslední přednost bych zajisté viděla v hledání protikladů k anglickým slovíčkům, což může být i negativem, pokud žák ovládá jen jeden jazyk dobře a druhý hůře. Za negativa určitě považuji, chybějící úvodní průvodce touto aplikací, jak s ní pracovat, jak postupovat a tak dále. Stručný návod, co se s touto aplikací dá vše dělat. To považuji za velké negativum. Dále menším negativem je porovnávání s anglickými slovíčky, jak už jsem uvedla v textu, může to způsobit chaos ve slovíčkách a jejich vzájemné zaměňování a to už nezmiňuji úroveň zvladatelnosti druhého jazyka. Jinak jsem s touto aplikací velice spokojená a určitě ji budu využívat. Projekt Dotkni se inovací - P43
 • 4. Barbora Jurčíková18.06.2015
  Žáci procvičují různou slovní zásobu na předem určené aktivitě – osmisměrka, šibenice, hledání dvojic apod. Aplikaci je možno využít nejlépe na začátku jako motivační úvod, nebo jazykovou rozcvičku, či na konci hodiny. Aplikace je vhodná pro použití u žáků, kteří se učí dvěma cizím jazykům (NJ x AJ). P28_dotkin , Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni