Slide Puzzle World - Mystic…

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 41.2 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

 • 1. Iva Divišová31.03.2015
  Puzzle – možnost sestavení historických budov a jiných významných pamětihodností z různých částí světa. Tři úrovně, v rámci každé úrovně je k dispozici 12 možností – obrázků. Easy: obrázky k sestavení mají 9 políček. Je možné využít jen 3 obrázků, ostatních 9 za poplatek. Medium: obrázky mají 25 polí, lze využít 2 obrázky z 12. Hard: 36 polí, 1 obrázek z 12, ostatní za poplatek. Z pohledu aktivní činnost žáka lze využít tuto aplikaci pro podporu vizualizace jednak při výkladu, ale i při opakování a prohubování učiva, a také při fixaci učiva. Jednoduše řečeno – v každé fázi procesu vzdělávacího procesu. Projekt Dotkněte se inovací.
 • 2. Eva Strapková13.05.2015
  Aplikace je určená pro rozvoj pohotového a logického myšlení. Posouváním přeházených dlaždic žák sestaví obrázek významné stavby. Cílem je použít nejnižší počet tahů. Z pohledu žáka se jedná o hru, soutěž, z pohledu vyučujícího o zábavnou vsuvku do klasické vyučovací hodiny. Lze při neúspěšném pokusu zopakovat skládání od začátku. Využití najde v hodinách zeměpisu, vlastivědy, přírodopisu, přírodovědy i výtvarné výchovy. Projekt Dotkněte se inovací P48-dotkin
 • 3. Jitka Rathouská19.05.2015
  Tato aplikace je určena pro žáky druhého stupně základních škol a podle mého názoru je velmi dobře využitelná v hodinách zeměpisu v ročnících, kde se probírají jednotlivé světadíly. Žáci se díky této aplikaci seznámí se vzhledem různých světově proslulých památek (opera v Sydney, sochy moai z Velikonočních ostrovů). Díky tomu, že celkový vzhled památky musí žák nejprve poskládat posouváním přeházených dlaždic, soustředí na vzhled památek lépe a delší dobu, než když si pouze prohlíží obrázky a díky tomu si je i lépe zapamatuje. Žákům se nabízejí tři stupně obtížnosti podle počtu dlaždic, ze kterých je obrázek složen (9, 25, 36). Kromě zeměpisných poznatků tu žáci také procvičí logické myšlení. Projekt: Dotkněte se inovací CZ. 1.07/1.3.00/51.0024.P09_dotkin.
 • 4. Zdeněk Zerzáň04.06.2015
  Aplikace je vhodná pro sestavení různých známých památek, k rozvoji logického myšlení. Žáci mohou tuto aplikaci vnímat jako hru učitel ji použije jako pomůcku na zpestření hodiny. Žáci si známé stavby nejen připomenou, ale mohou je také zopakovat světadíly, státy, kde se tato objekty nacházejí. Projekt: Dotkněte se inovací CZ. 1.07/1.300/51.0024.P19-dotkin.
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni