50-50 - matematika, hra

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 0.5 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

  • 1. Alena Hlavová01.04.2015
    Hra určená pro dva hráče,pamětné procvičování základních početních operací. Pro jasnější pochopení dětmi bych volila standartní matematické značky.Velice dobře se dá tato hra hrát ve dvojici, pro každého hráče je samostatná nabídka, v závěru se pak ukáže celkové vyhodnocení včetně porovnání výsledků obou hráčů. Aplikaci je možné využít v hodinách matematiky na 1. stupni, ale například i jako zábavnou rozcvičku v hodině matematiky na 2. stupni nebo k procvičování učiva v rámci domácí přípravy. Projekt Dotkněte se i novací.
  • 2. Martin Sýkora09.04.2015
    Pomocí této aplikace si žáci procvičí základní matematické operace. Žáci pracují ve dvojici a soutěží v rychlosti výpočtu. Učitel zjišťuje matematické schopnosti žáků, může porovnávat jejich rychlost a reakci při počítání. Žáci si procvičují počítání zábavnou formou, mohou si zasoutěžit a porovnat svoje schopnosti s ostatními.
  • 3. Eva Milfaitová09.04.2015
    Učitel může aplikaci použít k rozcvičce v hodině matematiky. Žáci pracují ve dvojici, trénují si postřeh, rychlost a toleranci vůči sobě navzájem. Hru může učitel využít k soutěži ve skupinách. Žáci si pocvičí základní matematické operace, hra je vhodná pro žáky I. stupně.
  • 4. Petra Kotěrová09.04.2015
    V této aplikaci si žáci procvičí základní matematické operace. Pracují ve dvojicích - soutěží spolu. Učitel zjišťuje míru znalostí jednotlivých žáků, jejich reakci. Hra je vhodná pro žáky prvního stupně.
  • 5. Luďka Veselá09.04.2015
    Žáci v této aplikaci pracují společně, trénují si matematické dovednosti, mohou spolu soutěžit., učí se sociálním vazbám. Využívají zábavné matematiky k upevnění vědomostí.
  • 6. Hana Lacinová09.04.2015
    Tuto aplikaci bych využila k procvičování základních matematických operací. Žáci spolu soutěží v rychlosti výpočtu daného příkladu.Trénují postřeh a rychlost formou soutěžení samostatně nebo ve skupinkách.
  • 7. Dana Fialová09.04.2015
    Tato aplikace se mi hodí do hodin matematiky na 1.stupni.Žáci si zasoutěží, porovnají svoje matematické schopnosti Nutno vysvětlit značky.
  • 8. Jarmila Piskáčková13.04.2015
    Tato hra slouží k procvičování matematiky a utvrzování pamětného počítání. Tato matematická aplikace umožňuje žákům si hravou formou procvičit všechny základní matematické operace jako je násobení, dělení, sčítání odčítání, počítání se závorkami. Tato hravá forma procvičování většinu žáků velice baví. Utvoří se dvě dvojice žáků, kteří si spolu procvičují rychlé pamětné počítání. Může jim být dán daný časový limit k vypočítání příkladů. Mohou soutěžit též ve dvojicích o to, který žák příklad rychleji vyřeší .Na závěr se ukáže, který žák pracoval rychleji, kdo udělal menší počet chyb. Vyučující má možnost sledovat, jak rychle žáci počítají, který žák více chybuje. I žáci se mohou vzájemně porovnat a u mnohých jde o motivaci ke zlepšení výsledků v numerickém počítání. Tato matematická aplikace je vhodná pro 1. stupeň, protože většinu dětí baví soutěžení a vyučování formou her. Žáci si procvičují hravou formou veškeré jim známé matematické operace. Při tomto procvičování mají pocit, že se ani neučí, soutěží, hrají si, ale matematické operace si tím vlastně utvrzují. Tato aplikace by šla využít nejen pro dvojice žáků, ale i pro dvě skupiny dětí, které by se postupně střídaly. Projekt Dotkněte se inovací.
  • 9. Radka Mitysková15.04.2015
    Radka Mitysková 15.04.2015 Tato aplikace mi slouží v hodinách matematiky k procvičování matematických operací. Žáci spolu soutěží, využívají tuto aplikaci k upevnění svých vědomostí, soutěží též ve dvojicích. Zdokonalují se v rychlosti počítání. Aplikace je vhodná pro 1.stupeň, avšak musíte vysvětlit dětem značky. Zkoušeli jsme s dětmi i ve skupinách a také dívky proti chlapcům.
  • 10. Karin Skalova15.04.2015
    Hra je určena starším žákům (od 4.,5. třídy). Žáci mohou zábavnou formou rozvíjet pamětné počítání. V úvodu hry je potřeba žákům vysvětlit používané symboly. Líbí se mi rozložení hry, kdy žáci sedí proti sobě. Výsledky jsou průběžně hodnoceny a v závěru je určen celkový vítěz hry.
  • 11. Veronika Málková16.04.2015
    Aplikace pro matematiku 50-50 je jedna z aplikací, která je vhodná zejména pro opakování hrou. Je pro dvojici žáků, velmi jednoduchá na ovládání, výhodná zejména pro opakování základních početních operací, důraz na rychlost řešení. Výhodou aplikace je používání opravdu základních početních operací, možná trochu nevýhoda poměrně složité příklady, v návaznosti na rychlost řešení. Vhodnější pro žáky vyšších ročníků, popř. určitý výběr žáků. Z pohledu žáků, opakování základních početních operací hrou, formou soutěže. Určité uvolnění od klasické vyučovací hodiny. Z pohledu učitele lze aplikaci využít jako zábavnou vložku do klasické vyučovací hodiny. Výhodou je, že lze využít u jakékoliv zrovna probírané látky, protože aplikace využívá základní početní operace. Aplikace využívá soutěživost a hravost žáků, určité přiblížení matematiky formou hry a soutěže. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
  • 12. Jan Prášek16.04.2015
    Aplikace 50-50 patří mezi uživatelsky a funkčně přívětivé. Ovládání je velice intuitivní, určitě není zapotřebí nějakých sáhodlouhých manuálů, žáci zajisté vše vmžiku pochopí. V zásadě stačí v určeném (nepříliš dlouhém!) časovém okamžiku pouze spočítat daný příklad a v rámci soutěživosti pokud možno napsat správný výsledek dříve než soupeř, jemuž se příklad zrcadlí na druhé polovině tabletu. Pro žáka samotného aplikace zajisté představuje aktivizující činnost, kterou lze využít kupříkladu na začátku hodiny. Pro učitele jde jednoduchý způsob jak porovnat dva své žáky. Určitě lze pomocí této aplikace uspořádat také celotřídní turnaj. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
  • 13. Iveta Mindlová16.04.2015
    Aplikace 50-50 je vhodná na procvičování základních početních operací. Výhodou je velmi snadné ovládání, okamžitý výsledek - správně - špatně. Hlavní nevýhodu vidím v obtížnosti některých příkladů vzhledem ke krátkému časovému limitu. Z pohledu učitele lze tuto aplikaci využít při matematické rozcvičce. Jedná se o hru pro dva žáky. Řeší stejný příklad, kdo dříve a správně odpoví, vyhrává. Z pohledu žáka lze využít tuto aplikaci pro fixaci učiva (násobilka, pořadí početních operací). Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
  • 14. Janka Kuncová17.04.2015
    projekt- dotkněte se inovací Aplikace 50 na 50 je hrou hlavně k procvičování probraného učiva ve dvojicích či malé skupiny formou hry a soutěže. Důraz je na ubíhající čas, pozornost,postřeh, zvládnutí matematických operací a fixaci učiva.Je vhodnější pro starší ročníky a upevněného učiva vzhledem ke krátkému času. Z pohledu aktivní činnost žáka lze využít tuto aplikaci pro podporu vizualizace jednak při výkladu, ale i při opakování a prohubování učiva, a také při fixaci učiva. Jednoduše řečeno – v každé fázi procesu vzdělávacího procesu.
  • 15. Luďka Veselá21.04.2015
    Žáci v této aplikaci pracují společně, trénují si matematické dovednosti, mohou spolu soutěžit, učí se sociálním vazbám. Využívají zábavné matematiky k upevňování vědomostí.Žáci si hrou procvičují násobilku, vidí ihned vyhodnocení svého úsudku.Hru je vhodné použít pro motivaci žáků na začátku vyučovací hodiny, učitel hned vidí u dvojice aktivity žáka a může porovnat jejich pohotovost a rychlost.Vyhrává ten, který odpoví dříve a je tedy rychlejsí.Žák si procvičuje základní matematické dovednosti v početních operacích, doporučila bych tuto hru použít ve čtvrtém a pátém ročníku pro obtížnější příklady.Dítě se učí pracovat na rychlost a zároveň správnost, musí být neustále ve střehu a pozornsosti. Využívá své hravosti a pracuje bez stresu, který je hrozbou dnešní doby.Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
  • 16. Kateřina Petrášková27.04.2015
    Aplikace je výborná na procvičování početních operací. Výhodná je rychlá zpětná vazba, okamžitý výsledek. Zdá se mi, že na řešení úloh je ale málo času. Možno použít v úvodní části hodiny, soutěží dva žáci, kdo správně odpoví, vyhrává. Projekt: Dotkněte se inovací CZ. P 16 dotkin, IČO 49855425
  • 17. yvetta lejcarová27.04.2015
    Pomocí této hry si žáci procvičují a upevňují základní matematické operace, mohou společně soutěžit. Hru je možno využít v úvodu hodiny jako matematickou rozcvičku. Aplikace je přínosná, protože žáci získávají okamžitou zpětnou vazbu v podobě vyhodnocení.Tuto hru je možno využít na celém prvním stupni, zejména pak u starších dětí.P 16 dotkin, IČO 49855425, Projekt Dotkněte se inovací
  • 18. Alena Filippi28.04.2015
    Tato matematická aplikace umožňuje žákům si hravou formou procvičit všechny základní operace jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení. Při této aplikaci mohou žáci soutěžit dva proti sobě a nebo v malých skupinkách( výhodou skupin je, že mohou být úspěšní i méně zdatní žáci ).Soutěžící mají za úkol co nejrychleji vypočítat příklad a správně označit jeden žeton nabízených výsledků .Pedagog má možnost sledovat rychlost žáků při řešení jednotlivých zadání, kdo z hráčů více chybuje. Žáci se mezi sebou mohou navzájem motivovat ke zlepšení výsledků v numerickém počítání. Učí se pracovat na rychlost, ale zároveň na správnost. Mezi výhody bych zařadila jednoduché ovládání a možnost využití u jakékoliv probírané látky. Hlavní výhodu spatřuji v okamžitém vyhodnocení včetně porovnání výsledků. Z pohledu aktivní činnost žáka lze využít tuto aplikaci při výkladu , ale i při opakování a prohlubování učiva hravou , nenásilnou formou a také při fixaci učiva. Vzájemné komunikaci mezi žáky. Z pohledu přípravy učitele pro výuku je možnost využít aplikaci v úvodní části hodiny , kdy si žák zopakuje základní numerické znalosti, ale nabízí se i možnost využití aplikace k přípravě testů. Žáci se často a rádi k této činnosti vrací a mnohdy vymýšlí i svá vlastní matematická zadání. Tato matematická aplikace je vhodná pro první stupeň vyšších ročníků, čtvrtých a pátých tříd. Projekt Dotkněte se inovací CZ 1.07 / 1.3 . 00 / 51 . 0024
  • 19. Hana Klimíčková05.05.2015
    Tato matematická aplikace umožňuje žákům si hravou formou procvičit matematické operace násobení, dělení, sčítání a odčítání, počítání se závorkami. Hra je určená pro dvojice žáků pro rychlé pamětné počítání. Výstupem je informace o tom, který žák pracoval rychleji, kdo udělal menší počet chyb. Tato matematická aplikace je vhodná pro 1. stupeň ale i např. pro 6. tř. 2.stupně. Žáci si procvičují hravou formou známé matematické operace. Při tomto procvičování mají žáci pocit, že se ani neučí, hrají si a matematické operace si tím vlastně utvrzují. Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
  • 20. Jitka Vejvodová05.05.2015
    Tato matematická aplikace je vhodná pro děti od 3. třídy. Hravou a soutěživou formou si zde procvičí základní početní operace a zároveň se potřénují v počítání se závorkami. Aplikace se může použít jako početní rozcvička, ale i uprostřed hodiny jako zpestření a odlehčení výuky. Výhodou je kamžitá kontrola výsledku, rychlost počítání i orientace mezi čísly. Nevýhodu pak vidím v použití znamének krát a děleno pro menší děti. Žáci, kteří už pracují s kalkulačkou zde naopak najdou spojitost. P07ProjektDotkněte se inovací CZ.1.07/1.33.00/51.0024
  • 21. Anna Vojáčková11.05.2015
    Tato matematická aplikace je vhodná k procvičování učiva v hodinách matematiky Žáci si zábavnou formou procvičují již osvojené učivo. Soutěživou formou si žáci mohou procvičit základní matematické operace. Žáci si mohou procvičit probrané učivo na rychlost soutěživou formou. Při tomto opakovaní mohou žáci pracovat ve dvojicích nebo samostatně. Při této matematické činnosti nemají pocit, že se učí, ale že si hrají. Tuto aplikaci lze uplatnit i ve vyšších ročnících jako forma rychlé početní rozcvičky. Žáci si mohou i sami volit početní operace. Tuto apklikaci v nejbližší době se svými žáky zopakuji. Projekt ,,Dotkněte se inovací",P_13, IČO 48663794
  • 22. iva zatrepalkova11.05.2015
    Tato aplikace je vhodná pro žáky, kteří si rádi zábavnou formou procvičují učivo. Zařadila bych ji na začátek hodiny jako matematickou rozcvičku. Aplikaci bych doporučila žákům k jejich domácí přípravě. Výhodou této aplikace je okamžitá kontrola výsledků. Lze ji využít jako pojítko při práci s kalkulátorem, kde se shoduje psaní matematických znamének. Učitelé mohou využít aplikaci k přípravě testů .Všechny matematické oparace jsou procvičovány hravou formou a žáky velmi baví.P_13 projekt "Dotkněte se inovací", IČO 48663794
  • 23. Jaroslava Urbancová11.05.2015
    Tato aplikace je hravá a vhodná k procvičování početních operací v hodinách matematiky, zejména na 1.stupni, nebo i ve školní družině jako soutěž mezi žáky. Jistě by se dala i obměnit jako procvičování početních operací s racionálními čísly, s desetinnými čísly v 6.ročníku nebo se zlomky v 7.ročníku, možná,že by se aplikace dala pozměnit pro procvičování početních operací výrazů s proměnnými. Nevýhodou může být rychlost, k níž vede žáky soutěž, zároveň se ale cvičí pohotovost. Děti by tuto formu mohly používat i k procvičování se svými sourozenci nebo mladšími spolužáky. Projekt " Dotkněte se inovací", P 13, IČO 48663794.
  • 24. Michaela Talavašková18.05.2015
    50- 50 Tato aplikace je vhodná jako zábavná forma procvičování pro dvojice žáků, především na prvním stupni základní školy. Může být využita pro rychlejší žáky, kteří mají hotovou zadanou práci v hodině nebo k opakování učiva na začátek či v průběhu hodiny. Soutěživou aktivitou si žáci procvičí základní matematické operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení). Dva žáci pracují na jednom tabletu. Oběma žákům je zobrazen stejný příklad, který musí co nejrychleji vypočítat. Vyhrává rychlejší žák se správným výsledkem, který je ihned zobrazen. Na závěr hry je pak zobrazen celkový počet správných odpovědí. Učitel má tak možnost vysledovat, komu daná látka dělá problémy, kdo je pomalejší a počítá s větším počtem chyb. Je však potřeba střídat dvojice, ve kterých žáci soutěží, aby nedošlo k tomu, že stejní žáci stále zažívají neúspěch ve formě opakovaných proher. Z tohoto důvodu je vhodné využít tuto aktivitu pro soutěže skupin. Aplikace by měla být příjemným zpestřením hodiny. Výhodou této aplikace je snadné ovládání.Projekt: Dotkněte se inovací
  • 25. Eva Luňáková20.05.2015
    Jednoduchá aplikace, která může sloužit jako rychlá rozcvička na začátku hodiny. Díky obtížnosti příkladů a kratšímu časovému limitu je vhodnější spíše pro starší žáky I. stupně. Dva žáci na jednom tabletu soutěží v počítání na rychlost proti sobě. Výborné je okamžité vyhodnocení, zprostředkování zpětné vazby pro žáky správně/špatně. Důležité je před zahájením činnosti vysvětlit značky matematických operací. Žáci si kromě fixace matematického učiva upevňují také sociální vazby.Je to příjemné zpestření, mezi žáky velmi oblíbená hra. Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
  • 26. Marie Petrová20.05.2015
    Aplikace pro matematiku na prvním stupni,kterou může učitel použít na začátku hodiny jako rozcvičku nebo použít jako zpestření výuky matematiky, při kterém si u žáků ověří porozumění základních matematických operací.Žáci mohou pracovat jako jednotlivci nebo ve dvojicích.Při této soutěživé formě si žáci ani neuvědomí,že je ověřována jejich matematická schopnost. Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
  • 27. Hana Dobrozemska25.05.2015
    Tento komentář byl vložen v rámci projektu Dotkněte se inovacíCZ.1.07/1.3.00/51.0024 Vhodná aplikace jako aktivizující prostředek výuky v jakékoliv části hodiny. Nevýhoda aplikace- vyžaduje rychlost, což může být problém pro žáky se specifickými poruchami učení.
  • 28. Vladimír Novak25.05.2015
    Tato aplikace zábavnou formou řeší procvičování učiva matematiky na prvním stupni ZŠ. Lze využít v každé části hodiny, jak na začátku hodiny jako matematické rozcvička tak i na závěr hodiny, kdy pozornost žáků klesá. Výborné pro rychlejší žáky. Kladem je možnost využití pro jednotlivce nebo dvojic. Projekt: Dotkněte se inovací
  • 29. sylva novakova25.05.2015
    Tato aplikace by se hodila zejména pro 1.stupeň ZŠ. Při této soutěživé hře se žáci více snaží. Vhodné zejména pro rychlejší počtáře, kteří jsou dříve hotovi se zadanými úkoly. Lze využít v každé části hodiny. Není příliš vhodné pro žáky s poruchami učení. Projekt: Dotkněte se inovací
  • 30. Alena Studničková26.05.2015
    Aplikace je určená pro mladší žáky. Je vhodná jako rozcvička a trénink počítání zpaměti. Aplikace pomáhá procvičit základní matematické operace, jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení a počítání se závorkami. V rámci aplikace je možné zadat časový limit k řešení, případně sledovat rychlost výpočtů.Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
  • 31. Blanka Stojanová27.05.2015
    Projekt: "Dotkněte se inovací". Tuto aplikaci velmi hojně využívám jako zábavné procvičování matematiky na začátku nebo na konci hodiny. Dále ji také využívám jako soutěžní aktivitu. Určitě ji budu využívat i nadále a budu ji doporučovat svým kolegům a kolegyním, protože je velmi dobře vyřešena, Budu se i nadále zajímat, jestli ji autor nějakým způsobem nevylepší.
  • 32. Alena Priesolová28.05.2015
    Projekt ,,Dotkněte se inovací" Tuto aplikaci jsem využila k procvičování základních matematických operací, byla příjemným zpestřením hodiny. Dětem se velmi líbila. Byla snadno ovladatelná. Určitě tuto aplikaci ještě využiji, třeba pro rychlejší počtáře. Budu i dále na tomto webu sledovat a hledat vhodné aplikace pro zpestření výuky.
  • 33. Ludmila Čoupková01.06.2015
    Aplikace vhodná pro mladší žáky, ale i pro integrované žáky s LMP. Je snadno ovladatelná. Dobrá je možnost zadání časového limitu. Lze využít jako rozcvička nebo jako procvičování pro rychlejší počtáře. Jde také využít při soutěžní hře ve třídě, žáci se rozdělí, udělá se "pavouk". Výborná je okamžitá zpětná vazba. Určitě lze jen doporučit.Bylo to příjemné zpestření hodiny, dětem se to líbilo. P11 Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
  • 34. Pavel Calta02.06.2015
    Aplikaci 50-50 lze použít v hodině matematiky v 8. třídě v nejrůznější její části. Líbí se mi, že soutěživou formou dokáže prověřit zvládnutí učiva. Vede žáky k soustředění, rychlému rozhodování a přesné práci. Nevýhodu spatřuji v dosti složitých příkladech a velmi krátkému času k výpočtu některých těchto složitých příkladů. Před spuštěním této aplikace je důležité si překontrolovat, zda počet žáků je sudý, neboť aplikace funguje vždy pro dva žáky. P_43 Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
  • 35. Štěpánka Hubertová05.06.2015
    Aplikace se líbí mně i dětem. Je vhodná pro mladší žáky, ale určitě by posloužila jako zpestření i pro žáky starší. Je vhodná k procvičení základních matematických operací. Využila jsem ji jako rozcvičku, k procvičování učiva, jako "zábavu" pro rychlejší počtáře.Využita byla v různých částech hodiny. Aplikace je snadno ovladatelná, dobře vyřešena, děti se bavily. Děkuji. P08_Dotkněte se inovací
  • 36. Vlastimil Čech18.06.2015
    Ukázkou toho, že matematika může být a umí být zábavná se můžeme přesvědčit na aplikaci, která se jmenuje 50 - 50 Matematika. Aplikace je vhodná jako motivační doplněk výuky žáků na základní škole. Také je možné ji využít pro žáky s specifickými vzdělávacími potřebami. Aplikace je svým grafickým zpracováním účelně přehledná a jednoduchá. Žáci si také mohou díky bodovému hodnocení zasoutěžit proti sobě. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.
  • 37. Radmila Jarmarová25.06.2015
    Tuto skvělou a jednoduchou aplikaci lze využívat také ve školní družině. Můžeme zábavnou formou procvičovat matematiku a tím plnit přípravu na vyučování. Určitě to budeme využívat. Pro děti bude tato forma procvičováni daleko atraktivnější.
  • 38. Radmila Jarmarová25.06.2015
    Doplňuji . Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
  • 39. Alena Slámová29.06.2015
    Projekt Dotkněte se inovací.Tuto opearci jsem vyuzila k procvičení matematických operací.
  • 40. Alena Flekalová29.06.2015
    PROJEKT "DOTKNĚTE SE INOVACÍ" Tuto aplikaci jsem použila pro procvičení matematických operací.
  • 41. Ivana Kusova29.06.2015
    Projekt "Dotkněte se inovací" Tato aplikace je vhodná k procvičování základních matematických dovedností. Je přehledná a jednoduchá. Určitě bych jí doporučila.
  • 42. Hana Hoffmannová02.07.2015
    Pro projekt "Dotkněte se inovací" komentuje TROJANOVÁ KATEŘINA (ZŠ Horní Slavkov, P42). Výuková aplikace "50-50 - matematika, hra" je vhodná pro opakování a procvičení probrané látky. Žáci pracují ve dvojicích a soutěží mezi sebou. Ovládání je jednoduché a intuitivní. Aplikace slouží ke zpestření výuky matematiky na prvním stupni základních škol. Ale i na druhém stupni základních škol lze tuto aplikaci použít jako opakování nebo jako zábacnou vložku ve výuce.
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni