Opakování o slovesech

DUM číslo 16609


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

 • 1. Lenka Hrušková03.04.2015
  P20: Tento výukový materiál je zajímavý. Při nejbližší příležitosti se budu snažit ho použít a využít v praxi.
 • 2. Jaroslava Mazancová03.04.2015
  P20 - Tento výukový materiál je velmi zajímavý - použiji při opakování sloves v 5. ročníku.
 • 3. Kateřina Trojanová14.04.2015
  P1_P50_dotkin Tento výukový materiál je velice zajímavý. Je to výborná učební pomůcka. Doporučuji.
 • 4. Marta Kořánová24.04.2015
  P20 Děkuji za námět na opakování. Přehledné, pro žáky zvládnutelné.
 • 5. Marta Kořánová24.04.2015
  P20 Děkuji za námět na opakování sloves. Přehledné, pro žáky zvládnutelné. V tuto chvíli komentuji verzi 1.0. Projekt "Dotkněte se inovací".
 • 6. Dana Lochschmidtová24.04.2015
  Tento výukový materiál je velmi zajímavý a přínosný. Výborný pracovní materiál. Žáci musí při vyplňování přemýšlet. Doporučuji. V tuto chvíli komentují verzi 1.0. Projekt "Dotkněte se inovací"
 • 7. Jarmila Jablečníková05.05.2015
  Výukový materiál je zajímavý a přehledný. Je možné využít při opakování sloves. Výhodu spatřuji v tom, že materiál je snadno pochopitelný pro žáky. Doporučuji a děkuji za další velmi pěkný námět pro práci v hodinách českého jazyka. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024
 • 8. helena kralova11.05.2015
  Tento materiál je pro opakování přehledný a vhodný do výuky. V nejbližší době ho použiji při výuce, protože opakujeme slovní druhy. Je pro žáky i pro učitele snadno pochopitelný a přehledný. Doporučuji ho si vyzkoušet například v půlené hodině. Děkuji za velmi pěkný námět pro moji práci. V pracovním listě procvičíme tvary jak jednoduché, složené, zvratná slovesa, infinitivy, ale i určování slovesných kategorií. Děti bude tato práce bavit. V každém případě hodnotím tento pracovní materiál velmi kladně a určitě ho využiji. Projekt ,,Dotkněte se inovací ", P_13, IČO 48663794
 • 9. Jana Milková25.06.2015
  Jana Milková 25.06.2015 Zajímavý výukový materiál. Přehledný a přínosný. Komentář projektu.
 • 10. Jana Milková25.06.2015
  Omlouvám se, práce se mně opravdu líbí, ale chtěla jsem ji použít i k projektu, proto se k ní vracím. Projekt: Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 P17_dotkin
 • 11. Jaroslava Rybková28.06.2015
  Velmi pěkný výukový materiál,použiji do výuky . Doporučuji. P1_P50_dotkin
 • 12. Zdeňka Králová29.06.2015
  Tento komentář vkládám v rámci projektu "Dotkněte se inovací". V pracovním listu je učivo přehledné. V příštím roce ho využiju při opakování učiva o slovesech.
 • 13. Eva Steinbachová29.06.2015
  Tento komentář vkládám v rámci projektu "Dotkněte se hvězd". Materiál jsem zatím nevyužila, ale určitě jej v rámci opakování brzy využiji. Je vhodný pro žáky 7. ročníku.
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni