Webináře  > Závěrečná MZ a ukončení projektu

Co můžete od webináře očekávat?

Důležitým úkolem řešitelů projektu z administrativní stránky je mimo jiné zdárné ukončení projektu. Takový úkol nyní čeká, téměř bez rozdílu, většinu základních a středních škol, neboť až na výjimky se všechny účastnily výzvy v EU peníze školám.

Jak se v průběhu času ukazuje, zvládnout tento krok není vůbec jednoduché. Mimo jiné proto, že vzhledem k průběžně se měnící metodice nebylo za běžného provozu školy možné všechny změny sledovat.

Protože jsme společností, která si jako jeden z cílů předsevzala komplexní a kvalitní péči o školy, veškeré aktuální informace jsme vždy zjišťovali za vás. Rádi vám je nyní předáme v ucelené a přehledné formě. Odpovíme Vám na otázky co vše je potřeba k řádnému ukončení projektu, na co byste v žádném případě neměli zapomenout, jak být dobře připraven na případnou kontrolu na místě a mnoho dalších témat.

Informace jsme vtělili do podoby semináře (webináře), který je zaměřen na souhrn nejdůležitějších kroků v průběhu celé administrace projektu. Naší odborníci se s vámi poradí a doporučí vám optimální postupy pro bezchybné ukončení projektu.

Aktuální termín kurzu dle domluvy

Termíny kurzů „Závěrečná MZ a ukončení projektu EU PES“ vypisujeme individuálně dle potřeb účastníků. V případě, že chcete objednat individuální konzultaci přímo ve vaší škole, volejte bezplatnou linku 800 880 990 nebo pište na mfiala@itveskole.cz.

 

Základní informace:
 Název webináře  Ukončení projektu EU PES I.díl - Závěrečná monitorovací zpráva
 Lektor  Ing. Kateřina Bolenová - Sušická a Ing. Radka Heinzová
 Termín webináře  dle domluvy
 Cena za webinář  500,- Kč bez DPH (605 Kč s DPH)
 Certifikát  Ano
 Maximální počet účastníků  Max 25 osob

Navazující kurz

Základní informace:
 Název webináře  Ukončení projektu EU PES II.díl - Vývěrová řízení a kontroly ve škole
 Lektor  RNDr. Robert Gamba
 Termín webináře  dle domluvy
 Cena za webinář  500,- Kč bez DPH (605 Kč s DPH)
 Certifikát  Ano
 Maximální počet účastníků  Max 25 osob

Další navazující kurz

Základní informace:
 Název webináře  Ukončení projektu EU PES III.díl - Projektová dokumentace
 Lektor  Ing. Kateřina Bolenová - Sušická a Ing. Radka Heinzová
 Termín webináře  dle domluvy
 Cena za webinář  500,- Kč bez DPH (605 Kč s DPH)
 Certifikát  Ano
 Maximální počet účastníků  Max 25 osob

Případní zájemci mohou na tyto webináře dále navázat:

  • osobní návštěvou odborníka přímo ve vaší škole za 3 500,- Kč bez DPH

V případě, že chcete objednat individuální konzultace nebo přímou návštěvu ve škole, volejte bezplatnou linku 800 880 990 nebo pište na rgamba@itveskole.cz

Obsah školení:

I. díl:
Tento díl webináře přehledně shrnuje kroky provázející úspěšné ukončení projektu. Taktéž Vás upozorní na případná úskalí závěrečné monitorovací zprávy, její vyplnění a odkaz na formuláře, které jsou nedílnou součástí závěrečné MZ. Dotkneme se i tématu závěrečného dočerpání zbylých finančních prostředků a možností jejich transparentního použití.
Webinářem provází Ing. Kateřina Bolenová - Sušická a Ing. Radka Heinzová.
II.díl:
  • Rozpočet projektu (celková bilance rozpočtu, vyčlenění prostředků na veřejné zakázky, harmonogram čerpání)
  • Volba typu výběrového/výběrových řízení dle platné příručky
  • Dodržení formálnosti procesu zadání veřejné zakázky
  • Souslednost a úplnost dokumentace
  • Vyhodnocení veřejné zakázky, smlouva s dodavatelem
  • Dokumentace k dodávce (faktura, úplnost dodaného majetku, evidence)
  • Realizované kontroly (zápisy, závěry, opatření)
  • Finanční vypořádání dotace
Webinářem provází RNDr. Robert Gamba
III. díl:
Závěrečný díl webináře se soustředí zejména na projektovou dokumentaci. Součástí webináře je i řada tipů jak uvést veškeré dokumenty do pořádku tak, aby při případné kontrole nevznikaly zbytečné nesrovnalosti. Pomůže Vám i zpětně zkontrolovat veškeré písemnosti a dokumenty s projektem úzce související (např. DPP, Pracovní výkaz, Master šanon,...).
Webinářem provází Ing. Kateřina Bolenová - Sušická a Ing. Radka Heinzová.