S poskytováním bezplatné projektové podpory pro školy a neziskové organizace jsme začali v roce 2010 a jsme jedním z jejích největších poskytovatelů v rámci projektu EU peníze školám. S jeho startem jsme školám pro usnadnění plánování projektu připravili "Kalkulačku šablon", kterou na startu svých projektů využilo nejprve 1820 základních škol a poté i 635 středních škol. V průběhu projektu EU peníze školám jsme poskytovali školám v rámci bezplatné projektové podpory rady a konzultace a pomohli jim s tvorbou celkem 2950 monitorovacích zpráv. Na zkušenosti z projektu EU peníze školám jsme navázali následujícími projekty:

Realizované projekty:

  • „Triangl“ (CZ.1.07/1.1.32/02.0105)
Podpora zájmu o přírodovědné obory ve Středočeském kraji u žáků 12ti vybraných škol  - triangl.dumy.cz
  • "Jak co funguje" (CZ.1.07/1.3.00/48.0075)
Příprava učitelů mateřských škol tak, aby byli schopni rozvíjet u dětí kladný postoj k technice. Realizace v 50ti MŠ napříč ČR.
  • "Inkluze v Jirkově" (1.07/1.2.00/47.0012)
Motivace všech skupin k aktivní spolupráci při vytváření přívětivého klimatu uvnitř i vně Městského gymnázia a Základní školy Jirkov

Projekty čekající na schválení:

  • "Táto mámo pojď do školy" (Podáno do OP VK 3.1 výzva č. 50)
Odpolední vzdělávání rodičů v tématech ochrana spotřebitele, finanční gramotnost, základy podnikání.  Realizace v 50ti MŠ napříč ČR.
  • "Dotkněte se inovací" (Podáno do OP VK 1.3 výzva č. 51)
Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů, ICT metodiků a ředitelů v oblasti inovace výuky s využitím mobilních dotykových zařízení.

Průběžně monitorujeme příležitosti, které jednotlivé dotační tituly nabízí a ve kterých můžeme díky našim zkušenostem školám pomoci. Do svých projektů hledáme vhodné partnery. Máte-li nápad související s využitím ICT ve vaší škole, obraťte se na nás. Zamyslíme se, jak vám pomoci s realizací i financováním.

Pro více informací tel.: 222 268 507   info@itveskole.cz