RMeasiteach Next Generation je univerzální interaktivní software pro použití na jakýchkoli tabulích či projektorech, proto ho podporuje nevíce výrobců na světě.

RMeasiteach Next Generation obsahuje rozsáhlé galerie o více než 6000 kusech v souboru šablon a obrázků, které lze legálně používat bez porušení autorských práv, pokročilé funkce, přírodovědné a matematické nástroje, předpřipravené výukové objekty a výukové hry. Software je plně lokalizovaný do českého jazyka, je dostupný pro všechny operační systémy, součástí je česky psaný návod. Software lze legálně použít s interaktivní tabulí kteréhokoliv výrobce. Software celosvětově používá nejvíce dodavatelů interaktivní techniky.

RMeasiteach pomůže zajistit konzistentnost výuky, kurzů i sdílení výukových materiálů. RM Easiteach je navržen tak, aby napomáhal vytvářet motivující a poutavé hodiny. Easiteach umožňuje uživatelům vytvářet personalizované hodiny a zcela nové výukové materiály, stejně jako využívat přístup k širokému spektru materiálů, které můžete používat, nebo dále upravovat tak, aby co nejlépe vyhovovaly Vašim potřebám. Easiteach má celou řadu klíčových vlastností, které z něj dělají ideální softwarovou aplikaci vhodnou pro jakýkoli hardware, který vaše škola využívá pro výukové účely, včetně:
  • Banka widgetů
  • Banka médií
  • Podpora více jazyků
  • Podpora multidotyků
  • Snadno přístupná nástrojová lišta
  • Efektivnost
  • Schopnost převádět text na řeč
  • Rozpoznání rukopisu a tvarů

Ukázkové video - podívejte, jak je to snadné

Ukázkové DUMy vytvořené v RMeasiteach

Nabízíme školení tvorby DUM v RMeasiteach NExt Generation.

Kontaktujte nás bezplatně na telefonu 800 880 990  nebo info@itveskole.cz