Running Sheep: Tiny Worlds Lite -…

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 15 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

  • 1. Blažena Nováková11.06.2015
    Interaktivní hra „Labyrint“ slouží jako výukový materiál v hodinách speciální pedagogiky. Budoucí učitelky pro předškolní vzdělávání si sami vyzkouší, jakým způsobem je možné u dětí v MŠ rozvíjet správné vnímání a orientaci v prostoru. To znamená, aby dítě vědělo kde je nahoře, dole, vpředu i vzadu. Neméně důležitá je i jeho pravolevá orientace. V úvodu hodiny nejprve žákům vysvětlím pravidla a cíl hry. Jako hlavní motivační metodu používám soutěž. Buď žáci vytvoří 2-3 členná družstva, nebo soutěží sami za sebe jako jednotlivci, a to kolikrát kdo vyvede v určitém časovém limitu ovečky z labyrintu ven do salaše. Na konci vyučovací hodiny společně vyhodnotíme jak soutěž, tak i celý průběh hry. Současně dávám žákům prostor k závěrečné diskusi, jakými dalšími způsoby by mohli rozvíjet vnímání prostoru a pravolevou orientaci u předškolních dětí. Vypracováno v rámci projektu Dotkněte se inovací
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni